søndag 28. mars 2010

Søndagspadling 28.mars 2010

Søndagspadling er noe uforpliktende. Dvs ingen påmelding og dermed vet ingen hvem som kommer.....
...med et unnatak: Det er valgt en leder som må stille, og dermed kan det ende med at turen kun har en deltager, turlederen!
Derfor er alltid ventetiden fram til oppmøte spennende: Kommer det noen, hvem kommer og hvor mange?

I dag blir vi i alle fall tre(Arve, Inge og Terje S) pluss leder! Svært bra til å være Palmesøndag!

Oppmøte var nok en gang på "Kysten". Helt naturlig siden det var Ingrid som skulle være leder!
Vi ble seks entusiastiske padlere som padlet Blindasundet, Hauglandsosen, Halhjem og her Kaldneset hvor vi tok en vel fortjent kaffe-pause!
Arve venter på at Inge skal komme seg på land. Johan Martin bivåner det hele.
Ingrid ankommer.
Vigdis og Ingrid.
Vigdis


Arve, Ingrid, og Inge. Med ryggen til: Johan Martin og Vigdis.
Foto Terje S
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar